Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens
Chinamobiel

Adres:
Entrepothof 86
1019 DL Amsterdam

E-mail: info@chinamobiel.nl

Chinamobiel is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 66415934 handelend onder de naam Chinamobiel.

Bankrekening: NL56 TRIO 0338 4618 09
BTW-nummer: NL139353331B01